Knoldselleri plantet ud i køkkenhavenNu er knoldselleri planterne plantet ud i køkkenhaven fra drivhuset, hvor de har stået og vokset indtil temperaturen ude blev høj nok til at de kunne komme i jorden i køkkenhaven.

Knoldselleriplanterne har været i en tørvepotte i drivhuset, og de skal derfor ikke tages ud af potten for at komme i jorden i køkkenhaven.

Der blev plads til 16 knoldselleriplanter i køkkenhaven i år, og jeg håber meget på at det i år vil lykkes mig at få nogle gode knolde op som kan bruges i madlavningen. De sidste par år har jeg også forsøgt mig med knoldselleri i køkkenhaven, men jeg har ikke haft dem forspiret, men i stedet blev de sået direkte i køkkenhaven. Det gav ikke noget udbytte, så med årets forspiring af knoldselleriplanterne er håbet omkring udbyttet steget.