Betonfliser er en særdeles alsidig flisetype, der kan benyttes på mange forskellige måder. Dette er først og fremmest forårsaget af, at der af beton kan laves mange forskellige typer af fliser i forskellige former, mens disse også er særdeles robuste og holdbare. Det åbner muligheden for, at flisetypen kan benyttes til:

 • Indkørsler
 • Terrasser
 • Trapper
 • Højbede
 • Støttemure
 • Rendesten
 • Kanter
 • Afgrænsninger og meget andet. 

Mulighederne er mange, og hvis du står i en situation, hvor du har behov for ny belægning ved din bolig, kan det være en fordel for dig med fliser af beton. 

Udover dette er de fleste nyere betonflisers overflade udformet på en sådan måde, at den er sikret mod fald og skrid hvormed der kan laves meget sikre belægninger med denne type af sten. Betonfliser findes også i forskellige farver, hvormed du let kan få dine behov og krav imødekommet, uanset om du vil have en traditionel eller nytænkende løsning. Betonfliser fås også i forskellige størrelser, hvilket er gældende for kvadratiske fliser såvel som rektangulære fliser. Det åbner i høj grad muligheden for fleksibilitet i belægningen, mens det også kan give dit kreative sind et friere løb. 

Fliser af beton med mange anvendelsesområder

Betonfliser er en meget alsidig type af flise, da den har et væld af forskellige anvendelsesområder. Det åbner for, at du på din terrasse, i din indkørsel eller lignende kan benytte dig af betonfliser og bibeholde den samme stil gennem rundt om boligen. Der findes eksempelvis også flisetyper, der er egnet til en flot terrassetrappe. 

Der er her tale om en rektangulær og forholdsvis bred sten, som egner sig særdeles godt til en trappe. En sådan terrassetrappe er faktisk ganske stilfuld, og det kan være med til at give terrassens samlede udtryk en ekstra dimension. Det er også gældende, selvom der måske kun er tale om et par enkelte trin. Denne type af sten kan eksempelvis også benyttes, hvis der er en for høj niveauforskel mellem terrassedøren og selve terrassen, mellem døren til drivhuset og selve terrassen osv. Mulighederne er mange.

Er der behov for en støttemur?

En støttemur bliver benyttet i en forbindelse, hvor terrassen eller haven grænser op til et skovområde, en anden græsplæne eller lignende, hvor der er stor højdeforskel. Her kan støttemuren sørge for, at der holdes lige linjer mellem de to forskellige niveauer. Dette kan være en særdeles stilfuld løsning frem for at have en flydende overgang, hvilket godt kan virke lidt løst og føre til, at jord skrider ned på terrasse, græsplæne eller lignende. 

En støttemur egner sig også godt, hvis du eksempelvis bor et sted, hvor fortovets vinkling ikke er passende med grundens vinkling. Her kan det så være en fordel med en støttemur, der kan sørge for, at denne niveauforskel bliver håndteret stilfuldt. I toppen af en sådan støttemur kan du med fordel vælge at placere en type af sten, som gør det muligt at lave en form for bed. Det giver støttemuren prikken over i’et. 

Muligheder for at anlægge en flot terrasse

Med de mange forskellige typer af betonfliser i forskellige farver i form af grå, sort, hvid og sågar også gul, er det muligt at anlægge en særdeles flot terrasse, hvor der kan kombineres med farverne. Det er naturligvis også en mulighed at holde det til det klassiske med enkelte farver, hvilket også oftest er lettest at få til at harmonere med boligen. Jævnfør de mange forskellige typer af betonfliser, er det også muligt at få anlagt en terrasse, hvor fliserne følger forskellige mønstre hele vejen rundt. Det kan virke ganske stilfuldt, men det skal naturligvis være nogle mønstre, som du og bofællerne kan lide og finder passende i forhold til boligen.

Fliserne af denne type fås også i størrelser, der gør, at de er lette at arbejde med og ganske lette at få lagt. Da de oftest er kvadratiske, er det let at vide, hvor de skal placeres i forhold til hinanden, hvorfor det er muligt at få sat skub i et rigtig godt gør-det-selv-projekt hen over sommeren eller det tidlige efterår. Disse store fliser gør også, at det ikke kræver så mange sten at lave en større terrasse, hvilket kan være en fordel, når du begiver dig ud i at lægge terrasse. Stenene gør også, at det er let at kombinere selve terrassen med en gangsti omkring huset, ud i haven eller lignende. 

Betonfliser kan benyttes til anlægning af indkørsel

Betonfliser er en særdeles god løsning til indkørsler, da der er tale om robuste og ofte lidt større sten. Det gør, at de fordeler trykket fra køretøjer over et større og mere stabilt område, hvilket medfører, at der fliserne ikke synker, hvor køretøjerne ofte kører. Det handler naturligvis også om, at der laves det rette forarbejde, der består af korrekt udgravning, fordeling og komprimering af stabilgrus samt belægningssand i den rigtige hældning. Udover dette forarbejde skal stenene naturligvis også lægges korrekt, således de har den rigtige hældning og ligger i det ønskede mønster. 

Det er dog også vigtigt, at du med kantsten får stabiliseret indkørslen i kanten, således stenene ikke kan skubbe sig længere og længere ud, når de udsættes for jævnligt tryk fra køretøjer. Ved at anlægge en kant af solide kantsten, undgås dette, fordi kantstenene vil holde de øvrige sten på plads. Anlægningen af kantsten er ligeledes en måde, hvorpå indkørslen kan afgrænses, således der på den anden side kan anlægges bede, hæk eller lignende, der ikke vil blive kørt over. Derfor vil det altså være muligt at anlægge en flot og stabil indkørsel med fliser af beton. 

Plænekantsten holder græsplæne adskilt fra terrasse

Det, mange haveejere vil kunne nikke genkendende til er, at græsset på plænen over tid vil begynde at gro over i terrassen, såfremt det ikke holdes nede. Det er dog ikke altid, at dette bliver gjort, mens det faktisk også kan gå ganske hurtigt. Derfor kan det være en fordel at lave en klar skillelinje, hvilket også kan give mere stilfulde og klare linjer i haven. Derudover kan det også sørge for, at der ikke kommer afslået græs ind på terrassen under græsslåningen. Denne afgrænsning kan passende laves med plænekantsten, der er lavet til netop dette formål. Det er en forholdsvis smal men bred flise, der sættes på højkant mellem terrasse og plæne. Den egner sig også godt til at benytte som en form for afgrænser, såfremt terrassen er af forskellige niveauer. 

Hvor højt plænekantstenen skal gå op afgrænses umiddelbart kun af flisens bredde, men den bør ikke være så høj, at den generer, når du bevæger dig fra terrasse til plæne. Plænekantstenen fås, som det også er tilfældet med de andre typer af sten, i forskellige afskygninger, og det er vigtigt, at du vælger en sten passende til belægningsstenene på terrassen. På den måde er du sikker på at få terrassen i fuld harmoni med plænekantsten.

Rendesten afleder vandet

Når du laver ny terrasse, indkørsel eller andet, er det vigtigt, at regnvand kan løbe væk fra stenene, således det ikke går i stabilgrus og i værste fald får stenene til at synke en smule. Dette kan forebygges med rendesten, der leder vandet videre til en rist, således det ikke gør skade på belægningen. En fordel ved sådanne rendesten er, at de fås også i forskellige udseender på lige fod med andre betonfliser. Det medfører så, at rendestenen mere eller mindre kommer til at fungere som en integreret del af indkørslen udseendemæssigt, mens den varetager en særdeles vigtig funktion – nemlig at lede regnvand væk fra terrassen.

Almindelige betonfliser giver flot og rustikt look

Betonfliser er også på udseendet særdeles alsidige, da de kan benyttes foran helt nye bygninger, mens de også kan benyttes foran bygninger af et ældre udtryk. De bidrager med et ganske rustikt look, uanset om du vælger dem i en farve eller i klassisk grå. Begge dele vil fungere til forskellige typer af huse, og de kan benyttes til for eksempel: 

 • Terrasser
 • Indkørsler
 • Støttemure
 • Højbede 

Der er mange muligheder, og da betonflisen er så alsidig, er det muligt at benytte den til alle belægningsprojekter og derved holde den samme stil i haven.

Lang holdbarhed og minimalt vedligehold

En af de andre fordele, der er at finde ved betonfliser, er, at de har en særdeles lang holdbarhed og holder sig pæne i en lang årrække uden meget vedligehold. På den måde skal du i løbet af betonflisens tid ikke bekymre dig om at holde fliserne ved lige. Det er dog vigtigt, at du løbende sørger for at holde eventuelt ukrudt, der måtte vokse i fugerne mellem stenene, nede, således det ikke får fat. Betonstenene kan dog lægges så tæt, at det bliver et minimalt problem, mens der også vil være langt mellem fugerne, hvis større sten benyttes. Dermed kan du roligt vælge betonflisen, såfremt du ikke vil bruge megen tid på vedligehold og gerne vil have en type af flise, der er let at håndtere i forbindelse med anlægningen af den nye terrasse, indkørsel eller lignende. Flisen egner sig til mange projekter, så du vil altid kunne bruge dem.