Skal du have lagt en ny indkørsel? Og har du behov for nogle gode råd og fremgangsmåder til hele processen? Så kan du med fordel læse dette indlæg, da du, efter at have læst det, vil vide stort set alt, der måtte være at vide i forbindelse med anlægning af ny indkørsel. Det er gældende for alt fra forberedelsen til den nye indkørsel til valg af fliser til indkørsel og vedligeholdelsen efter anlægningen. Her er det nemlig vigtigt at bide mærke i, at der er lidt større krav til forberedelse, belægning og lignende, når der er tale om en indkørsel i forhold til en terrasse. Der stilles langt højere krav til belægningens kvalitet samt soliditeten i fliser til indkørsel, hvorfor det er vigtigt at have taget højde for alt dette, inden indkørslen anlægges.  

Lav et grundigt forarbejde – stabilt underlag er vigtigt

For at få en solid indkørsel, der holder godt og ikke synker undervejs, er det særdeles vigtigt, at der laves et grundigt forarbejde. Det er vigtigt, at fliser til indkørsel bliver lagt på et solidt underlag, så de har de bedste forudsætninger for at blive i den flotte og lige vinkel. Er underlaget, fliserne lægges på, for ustabilt vil det ligeledes slide en hel del mere på stenene, hvilket vil forkorte deres levetid. 

Når du skal lægge ny indkørsel, er det væsentligt at grave omkring 40 cm under den færdige belægning på hele det areal, som indkørslen skal dække over. Det skaber de bedste forudsætninger for et godt, stabilt og solidt underlag. Når du har gravet 40 cm. ned, er det vigtigt, at råjorden i 40 centimeters dybde bliver vibreret med en pladevibrator, således jorden er godt komprimeret. I denne dybde bør du lægge omkring 15-30 centimeters stabilgrus, som også skal vibreres grundigt med en pladevibrator. 

Efterfølgende fyldes resten af udgravningen med læggegrus, sand eller lignende, hvilket også komprimeres grundigt med pladevibrator. Her er det vigtigt, at det øverste lag lægges på i en sådan mængde, at fliserne kommer til at lægge i den højde, du end måtte ønske. Det er en fordel, at fliserne flugter med fortovet, grusvej eller hvad der end måtte grænse op til din nye indkørsel.

Typiske fejl du skal undgå ved forberedelsen

Det kan være fristende ikke at bruge så meget stabilgrus, fordi det er tungt og hårdt at arbejde med, mens det kan være udfordrende at fordele det ligeligt i udgravningen. Dog skal det nævnes, at arbejdet ved dette er godt givet ud, da en tilstrækkelig mængde af stabilgrus giver det bedste resultat. Lægges der for lidt stabilgrus i udgravningen, vil belægningen så småt begynde at synke de svageste steder. Når belægningen begynder at synke, vil der samle sig mere regnvand i disse fordybninger, hvilket trænger ned i stabilgruset og gør det endnu mere ustabilt. På den måde vil manglende stabilgrus have en akkumulerende fordybning i indkørslen, som på sigt kan lede til, at du bliver nødt til at gøre det om. Så husk at lægge nok stabilgrus. 

Det er også vigtigt, at der ikke lægges for meget læggegrus, da det ikke kan holde til den belastning, det er, når biler kører hen over belægningen. Med mere end 3-4 centimeters læggegrus vil laget mellem stabilgrus og fliser være for blødt og give fordybninger på kort sigt, når der kører biler på belægningen. Det samme vil gøre sig gældende, hvis ikke det rigtige udstyr benyttes til komprimeringen. Det anbefales i høj grad, at du benytter en pladevibrator på 200 kilo, da belægningen ellers vil blive trykket ud af facon over tid af bilerne. 

Helt belægningsteknisk er der også nogle vigtige områder at være opmærksom på. Først og fremmest er det vigtigt at få lavet et rigtigt fald i indkørslen, således fugt ledes vægt fra huset frem for ind mod det. Hvis faldet er forkert, og regnvand ledes langs huset eller hen mod det, kan det give fugtskader i huset, mens det også giver uønsket bevoksning af eksempelvis mos på og i renderne mellem belægningsstenene. Når du skal lægge fliser til indkørsel, er det vigtigt at få lavet en solid kantsikring. Er der ikke en fast og stor kantsten i siden af indkørslen, vil bilernes vægt over tid så småt skubbe fliserne ud mod siderne. Dermed bliver belægningen deform, og der er et større område, hvor der kan vokse ukrudt mellem fliserne.  

Sørg for at vælge de rette fliser til indkørsel

Når du har fået lavet den rigtige forberedelse, er det også vigtigt at få valgt de rette fliser til indkørsel. Når det er fliser til indkørsel, er det vigtigt, at der vælges sten, som er mere robuste og kan stå imod et større pres, end almindelige terrassesten er i stand til. De kan godt bruges, men det anbefales i høj grad, at du vælger en mere robust flise. Her er tykkelsen blandt andet afgørende, men det er ikke alene det, der er afgørende, da tykkelsen også skal gøres op i forhold til flisens areal. Det er nemlig denne samlede vurdering, der er afgørende for, hvor stabil flisen vil være at benytte. 

Trykket på flisen afhænger til dels af dens størrelse i forhold til trykkets størrelse på overfladen. Så hvis en lille flise vælges, kræver det, at den er lidt tykkere for at kunne stå imod presset fra en bil sammenlignet med en større flise. En flise med et større overfladeareal vil nemlig fordele trykket fra eksempelvis en bil over en større overflade, hvormed flisens tykkelse skal kunne klare trykket. Der findes så mange gode fliser til indkørsel på markedet, at det er muligt at få velegnede fliser i mange forskellige størrelse, hvilket øger mulighederne for valg af flise. Det anbefales af de fleste, at fliserne vælges i samme tykkelse, såfremt der skal benyttes forskellige typer af fliser til indkørslen, da det gør selve belægningen lettere og med større sandsynlighed for succesfuldt resultat.

Udseendet skal gerne klæde boligen

Det er naturligvis også vigtigt at have udseendet på fliser til indkørsel in mente, når du vælger dem, da de gerne skal passe med boligens udtryk. Det skal naturligvis også passe til terrassebelægning, hvis der allerede er anlagt en sådan andre steder på boligens grund, da det er vigtigt, at indkørslen også harmonerer hermed. Vælger du fliser til indkørsel med omhu, kan du faktisk også få en indkørsel, der bidrager til boligens udseende, hvilket er en fordel, da indkørslen er noget af det første, der lægges mærke til, når en bolig betragtes. 

Det er også muligt at kombinere forskellige farver af fliser til indkørsel, hvis dette ønskes. De klassiske farver er forskellige nuancer af grå og koksgrå, der også giver nogle utroligt flotte indkørsler. Derudover kan der også benyttes herregårdssten, som er en smule mere varierende i farven, hvis dette er ønskeligt. 

Klassiske lige linjer eller nytænkende mønstre?

Når fliser til indkørsel er valgt og skal lægges, er der også en del forskellige ting at være opmærksom på. Først og fremmest er det vigtigt at få anlagt indkørslen på en sådan måde, at regnvand bliver ledt til en rist, og det er her også muligt at anlægge en rist, rendesten eller lignende, så regnvand ledes væk. Derudover er det også vigtigt at få anlagt nogle kantsten, som kan vælges i samme farve eller en anden som selve fliserne, så fliserne altid vil ligge optimalt. 

Derudover kan du også overveje, om fliser til indkørslen skal ligge i forskellige mønstre, hvilket afhænger af den resterende belægning på i boligen samt krav og behov hertil. Der findes næsten ingen grænser for, hvorledes stenene kan lægges i indkørslen, og det er helt op til dig selv, hvordan stenene skal ligge. Det er muligt at lægge stenene i de klassiske lige linjer, hvor der forskydes en halv fliselængde hver gang. Det giver meget klassiske linjer, som pynter ved enhver bolig. Det er også muligt at vælge nogle andre typer af mønstre, hvilket eksempelvis kunne være forskellige moduler, der er kombineret i en helhed. Et modul, der kombineres flere gange til en helhed, kunne for eksempel være, at der laves et firkantet 8-tal med mindre fliser, hvor der placeres nogle større fliser i hullerne i 8-tallet. Der kunne også laves kombinationer med andre typer af fliser såsom brosten eller lignende alt efter ønske og behov.

Vedligeholdelse er vigtigt

Når fliser til indkørsel er lagt, er det vigtigt, at de over tid bliver vedligeholdt. Dette er gældende for ganske almindelig rengøring, mens det også er vigtigt, at ukrudt, mos og lignende holdes væk. Hvis det først får fat, bliver indkørslen pludselig meget grøn, og det klæder ikke ligefrem en indkørsel. Derudover er det også væsentligt at holde alger og lignende væk, hvilket kan gøres med algefjerner. Belægningen kan hurtigt blive grøn at se på, hvis alger ikke holdes nede, da de blot vil udvikle sig, såfremt de ikke hæmmes. Derudover bør du holde øje med, om fliserne holder deres form, ikke synker ned og lignende. Synker belægningen, vil det blot lede til, at der samles endnu mere vand, og det vil give yderligere fordybninger, hvorfor det er vigtigt at råde bod på skaden hurtigst muligt.