Rajgræs er et flerårigt urteagtigt græs som bliver mellem 60 og 80 cm høj. Rajgræs frembringer store mængder grønt plantemateriale. Rajgræs blomstrer normalt fra juni til august, hvor der bliver dannet opstigende strå med tydelige knæ. Bruges Rajgræs som grøngødning bør den nedgraves i det øverste jordlag inden frøsætning. Rodsystemet på Rajgræs består af jordstængler med korte udløbere og dybtgående trævlerødder, som er med til at jordforbedre bedene hvor rajgræsset bliver brugt som grøngødning.

Rajgræs passer godt som grøngødning sammen med Blodkløver og Vintervikke, eller som bunddække sammen med Blodkløver og Boghvede efter et bed er gravet efter højbedmetoden.