Vintervikke er en enårig overvintrende plante fra ærteblomstfamilien, som optager kvælstof fra luften, gemmer det i knolde på rødderne, og frigiver det når planterne hakkes ned i jorden, så kvælstoffet bliver tilgængeligt for de nye planter som skal vokse i bedet efter vintervikken. Dannelsen af kvælstofholdige knolde på vintervikkens rødder fremmes af en kalkholdig jord.

Vintervikken har en klatrende stængel og kan blive op til 1,5 meter høj, og kræver derfor støtte, gerne fra andre planter.

Sås vintervikke før midten af juni, vil planterne visne i løbet af efteråret eller vinteren, men sås den derimod efterfølgende vil den overvintre. Vintervikke vil blive omkring 50 cm i løbet af de første 5 uger, og derfor vil den hurtigt kunne dække et stykke jord, så der bliver lukket af for ukrudt, og giver god jorddækning. Vintervikken har en pælerod med gode siderødder, som er med til at forarbejde jorden godt.

Vintervikke passer godt som grøngødning sammen med Rajgræs og Blodkløver.