Hør er en spinkel, enårig plante som bliver ca 50-70 cm som grøngødningsplante. Hør stænglerne er tynde og elastiske, med spredte blade og blå blomster. Hør er ikke vinterhårdfør, og planten falder derfor sammen om vinteren og dækker jorden. Hør dyrkes især som grøngødningsplante på grund af det meget fint forgrenede og dybtegående rodnet, som er meget god til at løsne og forbedre jorden.

Hør bør ikke plantes i samme bed før 4-6 år efter sidst den var plantet i bedet, men da den ikke er i familie med andre køkkenhaveplanter, vil hørplanten let kunne indarbejdes i et fornuftigt sædskifte, hvor den roterer på samme måde som grønsagerne.