Gul Sennep er en enårig bladfuld grøngødningsplante, som kan blive mellem 100 og 125 cm høj. Gul sennep kendes fra markerne som er mange steder rundt omkring i Danmark. Gul Sennep vil ved tidlig eller sen såning danne store grønmasser, og vil derfor kunne bruges som for- eller efterafgrøde i for mange forskellige grønsager. Desværre er Gul Sennep i Korsblomstfamilien, hvor der også findes kål. Dermed vil Gul Sennep kunne angribes af de samme skadedyr og sygdomme som kål, hvilket betyder at der skal gå mindst 4 år fra dyrkning af kål til dyrkning af Gul Sennep, og igen mindst 4 år før dyrkning af kål igen. Det betyder at der skal være 8 bede i sædskiftet, før at det er muligt at have både kål og bruge Gul Sennep som grøngødning i køkkenhaven.

Gul Sennep har en rod som trænger langt ned i jorden og henter næringsstoffer op og løsner jorden, og er derfor en god grøngødningsplante. Gul Sennep tåler ikke frost, så den vil visne ned ved den første nattefrost. Når Gul Sennep bruges som grøngødning, skal den klippes ned inden blomstring, hvis ikke nattefrosten kommer først og klarer det inden blomstring. Når Gul Sennep bliver klippet ned, vil afklippet kunne fungere godt som jorddækning. Hvis man ønsker en grøngødningsplante som kan sås sent, og som vil overvintre i modsætning til Gul Sennep kan Rajgræs vælges som alternativ.

Ønskes et bed med grøngødning i en længere periode, vil Gul Sennep kunne starte op med blodkløver under. Gul Sennep vil hurtigt give en god grønmasse, og kan tidligt klippes ned, hvorefter blodkløveren kan komme frem i lyset.