Boghvede er en enårig, hurtigtvoksende og bladrig plante fra pileurtfamiliens som bliver mellem 30 og 80 cm høj med rosafarvede eller grønne blomster. Boghvede er varmekrævende og trives godt på lette næringsfattige jorder, men ikke i kalkrige jorder. Da boghvede ikke er i familie med almindelige enårige køkkenhaveplanter, passer den godt ind i sædskiftet som efterafgrøde der det følgende forår kan hakkes ned i jorden, og give næringsstofferne tilbage til jorden og de nye planter.

Som grøngødning bør boghvede hverken sås for tidligt eller for sent. Sås boghvede for tidligt, vil den sætte frø som vil kunne overvintre og spire igen foråret efter, og dermed vil de nye boghvedeplanter kæmpe med de grønsager som var tiltænkt pladsen. Sås boghvede for sent, når planten ikke at udvikle sig ordentligt, og vil derfor ikke dække bedet godt af i forhold til at undgå udvaskning.

Boghvede bør ikke sås senere end midten af august, og er temperaturen høj i både august og september, vil boghveden hurtigt udvikle en stor grønmasse, og passer godt sammen med hør som efterafgrøde.