Blodkløver er en enårig overvintrende plante der kan blive 50–70 cm høj. Blodkløver får purpurrøde blomster, som tiltrækker flere gavnlige insekter. Blodkløver overvintrer ikke hvis den har været i blomst, men ellers tåler den en del frost. Blodkløver er en god plante til brug som grøngødning, da den optager kvælstof fra luften, og gemmer det i rødderne. Når blodkløveren hakkes ned i jorden inden der skal dyrkes nyt, frigiver blodkløverens rødder kvælstoffet, så de nye planter kan få gavn af det.

Bliver blodkløver sået i perioden fra maj til juni, vil den hurtigt danne en lav og tæt vegetation, som vil udkonkurrere meget ukrudt. Blodkløveren kræver gode lysforhold, og med de rette forhold vil den efter såning i denne periode blomstre efter 10-12 uger. Sås blodkløver først senere, vil den ikke nå at blomstre, og vil dermed overvintre. Herefter vil blodkløverplanten blomstre fra slut maj til midt juni. Om blodkløveren blomstrer eller ej, danner den et godt jorddække, og vil være med til at jordforbedre den jord som de bliver sået på. Blodkløverens rødder består af en middeldyb pælerod og en del siderødder, som er med til at løsne jorden.

Blodkløver vokser bedst i jord der ikke er alt for tæt. Dermed vil tunge lerjorder skulle jordforbedres på andre måder inden blodkløver kan bruges som grøngødning. Tilførsel af kalk til jorden vil være godt for blodkløverplanten.

Blodkløveren er bedst i en køkkenhave som efterafgrøde, og kan evt. bruges sammen med vintervikke og rajgræs. Blodkløveren skal ligesom de fleste grønsager følge rundt i køkkenhavens sædskifte, og der skal helst gå 4-6 år mellem blodkløverens besøg i samme bed. Når blodkløver dyrkes sammen med andre grøngødningsplanter, kan den hurtigere komme tilbage til samme bed, men prøv om det kan være muligt at der går mindst 4 år mellem hvert besøg af blodkløveren.