Grøngødning er en metode der kan bruges til at forbedre jorden ved at tilføre organisk materiale(gødning), løsne eller fæstne jordstrukturen afhængig af hvad jorden har brug for, mindske udvaskning og forhindre ukrudt i at overtage køkkenhaven i de perioder hvor der ikke dyrkes grønsager.

De fleste grøngødningsplanter har en kort udviklingstid, så de hurtigt kan lukke af for ukrudt. Planterne har også en stor mængde grønt materiale, som vil blive nedbrudt af de orme og mikroorganisner der findes i jorden. Derudover har de fleste grøngødningsplanter store dybdegående rodnet, som løsner jorden og søger dybt ned i jorden efter næringsstoffer, som trækkes op til planterne, for derefter at blive omdannet til humus til de nye planter. Nogle grøngødningsplanter binder kvælstof fra luften og når disse planter bliver hakket ned i jorden, vil kvælstoffet blive frigivet så det bliver tilgængeligt for nye planter.

For år tilbage var grøngødning en fast del af landbruget, men landbrugskemi kan gøre det overflødig. Ønsker man ikke at bruge kemi i sin egen have, kan grøngødning ret simpelt være med til at forbedre jordens struktur og tilføre gødning, så grønsagsdyrkningen kommer til at give et bedre udbytte.

Grøngødningsplanter kaldes også for miljøplanter, og da de er med til at skåne miljøet fungerer dette navn også fint dem. Grøngødningsplanterne kan også være med til at beskytte hinanden og andre planter ved bl.a. at tiltrække nyttedyr og holde på jordens fugtighed.

Ved at have grøngødningsplanter i køkkenhaven som efterargrøde, vil jorden ikke ligge bar efteråret og vinteren over. Udover at hjælpe med at bekæmpe ukrudt og udvaskning af næringsstoffer, hjælper planterne i denne periode også med til at jorden ikke falder sammen, da rødderne holder fast i den, og dermed forringes jorden ikke af meget nedbør.

Den skygge og fugt der skabes under grøngødning giver gode tilflugtssteder for frøer, biller og andre nyttedyr, som er med til at holde resten af haven sund og rask, så man kan få størst glæde og udbytte ud af haven.

Hvis man er bange for at man dyrker jorden for intensivt, kan man give jorden en ”pause”, og lade et bed i sædskiftet indeholde grøngødning en hel sæson. Dermed får jorden lov til bare at producere noget grønt plantemateriale, som alt sammen kommer tilbage til jorden det efterfølgende forår. Et år med grøngødning skulle forbedre frugtbarheden af bedet, og vælger man nogle af de planter som også er gode til at tiltrække nyttedyr, giver det ekstra bonus til haven.

Jordforbedring med grøngødning
Mange grøngødningsplanter har store dybtgående rødder eller kraftige rødder, som trækker næringsstoffer op til det øverste jordlag, hvor de er anvendelige for efterfølgende grønsager. Rødderne er også med til at løsne jorden så vand kan trænge igennem og gemme sig i jorden. De grøngødningsplanter med dybdegående og kraftige rødder er specielt gode på leret og hård jord, som har stor brug for at få jorden brudt op. Inden jorden igen skal bruges til at dyrke grønsager, skal grøngødningen graves/hakkes ned i jorden, og afhængigt at størrelsen på planterne og temperaturen vil der gå fra en uge til en måned før jorden vil være klar til at der bliver sået nye grønsager. Grøngødningen formulder i det øverste jordlag, så alle de næringsstoffer der er trukket op af de dybtgående rødder, eller det kvælstof der er blevet bundet i ærteblomsternes rødder vil nu være oppe ved de nye frø, hvor der er brug for det.

Grøngødning mindsker ukrudt og udvaskning

Grøngødning kan bruges som jorddækning mellem større afgrøder i stedet for afdækning med dødt plantemateriale. Dermed bliver der mere skygge, hvilket besværliggør ukrudtet i at spire. Ukrudt som senegræs og skvalderkål bliver dog ikke forhindret af denne metode, og kan næsten kun fjernes ved gentagne gravninger, hvor man får alle rødderne op.

Udvaskning af næringsstofferne i jorden bliver forhindret med grøngødning, da planterne optager næringsstofferne for senere at frigive dem til de grønsager der har stor brug for dem. Når køkkenhavebedene bliver høstet er det derfor en god idé at så grøngødningsplanter, så efterårets og vinterens meget nedbør ikke udvasker alle næringsstofferne fra bedene. Nogle af planterne vil kunne sås helt hen i september måned.

Grøngødningsplanter

Der findes mange planter der kan bruges som grøngødning, og mange flere end jeg vil beskrive her, så dette er blot et lille udvalg af nogle af de planter der kan bruges til grøngødning i en køkkenhave.