Blåmejse i mejsekugleBlåmejsen er fra mejsefamilien, og er blå på vingerne, halen og toppen af hovedet, mens resten af hovedet er hvid med en sort stribe gennem øjet, og undersiden af blåmejsen er gul. Blåmejsen er almindelig i Danmark, hvoraf den største bestand ses i Østjylland og på øerne.

Blåmejsen bliver 11,5 cm lang, har et vingefang på 17,5-20 cm og en vægt på 9-12 gram. Efter et år begynder blåmejsen at yngle, den får normalt et kuld om året på mellem 6 og 12 æg, men kan få helt op til 16 æg, hvilket er det højeste antal æg blandt spurvefuglene. 13-14 dage efter æggene er lagt, kommer ungerne ud. Yderligere 18 dage efter er ungerne klar til at flyve, og når de er ca. 4 uger gamle, er de klar til at være uafhængige.

Blåmejsen kræver et hulrum for at yngle, og gerne i ældre løvfældende træer. Den er dog også en flittig gæst i havens redekasser, på fodderbrættet, eller i mejsekuglerne. Blåmajsen er i konkurrence med musvitten om ynglesteder, men kan grundet sin mindre størrelse finde mindre huller hvor musvitten ikke kan komme ind.

Blåmejsen vil gerne fodres med fedt, nødder og bog, og da den ikke hamstrer føde, er det vigtigt at der altid er foder hvis man ønsker at tiltrække blåmejsen. Udover foder spiser blåmejsen mange larver, edderkopper og andre insekter. Blåmejsen fodrer sine unger med omkring 15.000 larver om året, og kan derfor være en god hjælper mod larver i køkkenhaven. Hvis man gerne vil have blåmejsen i haven, kan det også være en god idé med et fuglebad, da blåmejsen godt kan lide at tage bad

Om vinteren bliver de fleste danske blåmejser indenfor landet, mens vi får besøg af blåmejser fra resten af Skandinavien og Rusland.

I begynderhaven fodres med blandet frø, mejsekugler, æbler og brød, og for at forsøge at få ynglende blåmejser i haven, er der opsat 2 nye mejsekasser.