Køkkenhave

Nu er det meget begrænset hvor meget mere arbejde der er tilbage i køkkenhaven før der skal sås og plantes grønsager i den. Det har været en stor omlægning, men jeg er også sikker på at det nok skal være arbejdet værd.

Sidste år havde jeg en traditionel køkkenhave med grønsagerne stående i rækker, og så lavede jeg derudover 2 mindre bede, som blev gravet efter højbedmetoden. I alt var der omkring 25 kvadratmeter køkkenhave.

I år er det hele ændret, og der er lavet 5 bede, som alle er gravet efter højbedmetoden. De 2 af bedene er ca. 5 kvadratmeter, mens de 3 sidste er ca. 10 kvadratmeter. Dermed har jeg nu mulighed for et 4-årigt sædskifte, hvor der hvert år er 10 kvadratmeter til hvert felt.

Kartoffelbedet blev gravet i græsplænen, og det er blevet fyldt godt op med noget af det hestemøg som har været brugt som jorddække over vinteren i de andre bede.

Bedet til de skærmblomstrede planter og løg, er fri for møg, på nær der hvor knoldselleri og bladselleriene skal være. Stedet til bladselleriene er blevet gravet op i render i et spadestiks dybde. I bunden af renderne er der fordelt et godt lag hestemøg, og noget af det opgravede jord er fordelt over hestemøget. Resten af jorden ligger som små volde ved siden af renderne, så det er klar til at blive fordelt omkring bladsellerien. Mellem bladselleri og knoldselleri, skal der være porrer, og mellem knoldselleri og pastinak, skal der være forårsløg. Dermed vil der være et stykke fra hestemøget og over til pastinak og gulerødderne, som ikke er så glade for det. Der hvor gulerødderne, pastinakkerne og persillerødderne skal være, er jorden dækket med klar plastik, så den kan blive varmet op, og være klar til såning.

I bedet til squash, majs og andre næringskrævende planter, er der blevet gravet godt med hestemøg ned i jorden, så det kan nå at kompostere inden planterne skal plantes ud i køkkenhaven.

Bedene til kål og bælgplanter er de to halve bede. Det hvor kålen skal være, er helt klar, og det er blevet gødet godt, og fik en gang kalk i efteråret, så det er klar til kålen. Der hvor bælgplanterne skal være, mangler der stadig lidt. Det er en udvidelse af et af de små bede fra sidste år, som allerede er gravet efter højbedmetoden, men den del som skulle ligges til, var der stabilgrus ca. et halvt spadestik nede. Jeg kan huske fra sidste år hvor hårdt det var at grave gruset op, så i stedet for at grave det op, har jeg løsnet jorden så meget som muligt, og vil så efterfølgende fylde noget mere jord på. Jeg er endnu ikke helt sikker på om det bliver kompost fra den lokale losseplads, eller om jeg køber noget champignonkompost til bedet.