Juliana Gartner 18,8 m2

Nu kommer der snart nyt drivhus i begynderhaven. Juliana Gartner 18,8 m2 drivhuset er bestilt og bliver sat op i løbet af sommeren.

Det var egentligt planen at drivhuset først skulle sættes op til efteråret, men nogen idéer kan bare ikke blive inde i hovedet, og skal føres ud i livet hurtigst muligt.

Jeg tror ikke på at vi får ret meget ud af drivhuset i løbet af sommeren, men til efteråret når det er for koldt at sidde ude, kan vi trække ind i drivhuset og nyde den varme som solen kan give.

Fra den dobbelte stalddør skal der være en flisesti med bede på begge sider. Flisestien skal blive til belægning i fuld bredde i modsatte ende af drivhuset, så der er plads til et havebord og havestole.

Helt op mod den bagerste del af drivhuset skal der vokse en figen, to vindruer og måske noget andet.

Der skal være plads til os alle 4 i løbet af efteråret og foråret. I sommerperioden kommer havebord og stole op på terrassen, og så skal der bare være en enkelt eller måske to stole. Resten af pladsen kan så blive brugt til krukker eller lignende.

Inde i drivhuset skal der være el og vand. Begge dele er trukket ned i bunden af haven hvor drivhuset skal være, så det er lige til at få installeret.

Når vækstsæsonen er overstået, er det planen at de to bede skal graves fri for jord og i stedet fyldes op med halmballer og øverst et lag hestemøg. Det skulle gerne give en god kompostering, som skaber en del varme. Dermed bør vi kunne holde det værste frost ude af drivhuset, så det er muligt at opbevare oliven, citrus og lignende inde i drivhuset.

Ved at vælge kapilærkasserne fra, har jeg brug for en anden type af ”selvvanding”, og derfor er det planen at få installeret et vandingsanlæg i drivhsuet. Om det kun skal installeres i de to bede, eller om det også skal kunne udvides til at vande krukker, har jeg ikke besluttet mig for, men det bliver nok svært at holde planterne i krukkerne i live uden at have noget automatisk vanding.

Til Juliana Gartner drivhuset på 18,8 m2 er der 6 tagvinduer, og de skal selvfølgeligt have automatisk åbne/lukke system, så der bliver luftet ud når der bliver varmt inde i drivhuset.