Der er mange ting at forholde sig til når man skal til at anlægge en helt ny have.

Ud over at vi skal tage stilling til hvordan vi skal anlægge de forskellige områder af haven, skal vi også beslutte os for i hvilken rækkefølge tingene skal laves. Vi elsker jo at gøre det selv, og derfor vil det meste af den nye have også blive gør-det-selv projekter.

Det betyder også at det hele kommer til at tage lang tid, og vi kommer nok langt fra i mål i løbet af første år.

Hækken

Vi skal have en hæk på begge sider af grunden ned mod søen. Ud mod vejen, og siden ud mod søen skal der ikke plantes hæk.

Vi har overvejet meget omkring hvilken type hæk vi skulle vælge, for vi har været lidt imod ligusterhækken på en grund som denne, men vi har ikke kunnet finde nogen hæk som vi hellere ville have, så det ender nok med ligusterhækken.

Forhaven

Vi havde planer om at grave noget af skrænten ud mod vejen væk, så vi fik et større areal foran huset, men da vi ikke ved hvor meget der er gravet ned af el, vand og varme i det stykke, har vi ændret planer, og lader stykket være i niveau med vejen. Vi vil så plante noget lavt vedligeholdelsesfrit. Det kan være efeu eller lignende.

På den anden side af indkørslen ud mod vejen vil vi lave et lille område til skraldespand og papircontainer, så de ikke vælter i blæsten.

Rundt om huset

Bag området til skraldespandene er der et lille område som vi ikke er helt sikre på, hvordan skal udnyttes endnu. Det kan blive et lille rododendronbed eller måske et japansk kirsebærtræ.

Da der endnu ikke er nogen som har bygget på nabogrundene, er vi nu nødt til at få bygget en støttemur til begge sider for at holde på vores sandpude. På begge sider af huset skal der være en bred flisesti og en hæk, så det bliver områder som er nemme at holde.

På vestsiden af huset skal der anlægges terrasser. På sandpuden bliver der lavet en fliseterrasse. Noget af det jord som er gravet væk før der blev kørt sand på, ligger nu og holder på sandet. Det skal graves væk, og så skal der bygges en støttemur til at holde på sandet. I stedet for jorden, vil vi lave et skur med en træterrasse ovenpå.

Den anden del af jordskrænten bliver udbygget med det jord vi graver af, så skåningen bliver mindre stejl. Her vil vi lave en sti som gør det muligt at køre havetraktor op og ned.

Nedenfor skrænten

Her er der mange idéer, men ikke så mange faste planer, udover at der skal være et stort område til lejehus, gyngestativ, sandkasse og trampolin.

Vi vil også gerne have lavet et bålsted, en køkkenhave, et drivhus, frugttræer og buske, hønsegård og meget andet.